Strategický plán města

Strategický plán rozvoje města Dolní Benešov (dále jen „obec“) je významným programovým dokumentem, který vznikl ve spolupráci s veřejností i odborníky v roce 2018 a formuluje cíle rozvoje obce a cesty k jejich dosažení až do roku 2034. Vytváří širší koncepční rámec vývoje obce a svým dlouhodobým zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje obce bez ohledu na to, jaké bude politické složení na radnici.


Aktualizace Strategického plánu rozvoje města 

Strategický plán rozvoje města Dolní Benešov, který byl zpracován v roce 2018 a následně v roce 2022 aktualizován, je jedním za základních rozvojových dokumentů plánující rozvoj města v dlouhodobějším časovém horizontu 15 let. Vytváří širší koncepční rámec vývoje města a svým dlouhodobým zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje města.

Jak již bylo uvedeno v minulém čísle Dolnobenešovského zpravodaje, dne 21.9.2023 Zastupitelstvo města Dolní Benešov schválilo vytvoření skupiny, která se bude zabývat další aktualizací Strategického plánu města.

Výsledkem jednání této skupiny bylo vypracování aktualizované verze Strategického plánu, ze které byly vypuštěny již realizované akce, a zároveň do které jsou zapracovány další možné aktivity a projekty, které by město v následujících létech mohlo realizovat.

Jednou z priorit Strategického plánu je také zapojení veřejnosti do přípravy rozhodování o rozvoji města, proto bude ještě před schválením v Zastupitelstvu města uvedený dokument možné ze strany občanů připomínkovat a popřípadě doplnit o další podněty týkající se možných okruhů či cílů a priorit budoucího směřování města a včetně opatření k jejích naplnění.

Aktualizovaná verze Strategického plánu bude během měsíce ledna k nahlédnutí:

  • na Městském úřadu v Dolním Benešově, v kanceláři tajemníka Městského úřadu,
  • v elektronické podobě níže.

Občané mohou své podněty zaslat na Městský úřad Dolní Benešov či na emailovou adresu: tajemnik@dolnibenesov.cz nejpozději do 31. 1. 2024.

Děkujeme.

Městský úřad Dolní Benešov

Aktuality

Všechny aktuality

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů