Rada města

Ing. Jan Widlák

Starosta

Ing. Jan Widlák

E: starosta@
dolnibenesov.cz

Ing. Petr Dohnal

Místostarosta

Ing. Petr Dohnal

E: mistostarosta@
dolnibenesov.cz

Ing. Martin Kuchař Ph.D.

Radní

Ing. Martin Kuchař Ph.D.

E: kuchar.martin@
post.cz

Marek Mrkva

Radní

Marek Mrkva

E: marek.mrkva@
volny.cz

Ing. Ladislav Kohut

Radní

Ing. Ladislav Kohut

E: lada.kohut@
gmail.com

Ing. Jan Widlák, starosta

Ve funkci starosty a zastupitele jsem první období. V radě města budu zodpovídat hlavně za řízení města, jeho strategický rozvoj, územní plánování a investiční akce.

T: 553 651 285 kl. 11
E: starosta@dolnibenesov.cz

Sekretaritát starosty
Brigita Opíchalová, T: 553 651 285 kl. 11 nebo kl. 24, E: mesto@dolnibenesov.cz


Ing. Petr Dohnal, místostarosta

Již druhým rokem vykonávám funkci předsedy tenisového oddílu v Dolním Benešově. Ve funkci místostarosty a zastupitele jsem první období. V radě města jsem zodpovědný za sport, kulturu, školství a dotace.

Ing. Ladislav Kohut, radní

Své zkušenosti v oblasti bankovnictví chci využít ve vedení města, při financování a vyhodnocení investičních akcí.  Na pozici zastupitele a radního jsem první volební období. Na pozici radního mám na starosti ekonomiku, dotace, správu majetku a marketing.

Ing. Martin Kuchař, Ph.D., radní 

V  současné době pracuji ve  státní správě na úseku pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací obcí pověřeného území. Členem zastupitelstva jsem již třetí volební období, členem rady podruhé. Jako radní mám na starosti stavební rozvoj, územní plánování a bytovou výstavbu.

Marek Mrkva, radní 

Jsem poprvé v radě i zastupitelstvu. Jako radní mám na starosti životní prostředí a rozvoj části Zábřeh.

Aktuality

Všechny aktuality

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů