O městě

Orientační bod

Založení města1213

Mocný šlechtický rod Benešoviců, z něhož pocházeli slavní páni z Kravař, zvěčnil své jméno v osadě, připomínané poprvé v listině z r. 1213. 

Orientační bod

Povýšení Benešova na město9.4.1493

Korvínova křížová výprava proti stoupencům krále Jiřího z Poděbrad a následná dočasná uherská nadvláda přinesla i Benešovu značné škody a vyčerpání. Proto Drahotušové vymohli na králi Vladislavovi Jagelonském 9.4.1493 povýšení Benešova na město s udělením práva jarmarku a týdenního trhu. Město dostalo právo pečetit zeleným voskem a v erbu mělo štiku držící plotici v tlamě. Drahotušové osvobodili měšťany od robot a poskytli jim právo vařit pivo. 

Orientační bod

Rothschildové1850

V roce 1850 kupuje za 530 000 tolarů panství Benešov vídeňský bankéř a majitel Vítkovických železáren Salomon Mayer svobodný pán von Rotschild.

Orientační bod

Továrna Jana Holuschi1890

V roce 1890 postavil tesař, zedník a stavitel Jan Holuscha na pozemku za obcí směrem na Bohuslavice parní pilu na zpracování dřeva. Jeho syn Josef v roce 1910 továrnu rozšířil o slévárnu a kovárnu. V roce 1920 byl výrobní program rozšířen o výrobu parních čerpadel pro doly. Dnes v areálu působí společnosti MSA a.s., Armatury Group a.s. a RKL Slévárna s.r.o.

Orientační bod

Připojení k Československu1919

Na základě ustanovení Versailleské mírové smlouvy ze dne 28.6.1919 získalo Československo 38 obcí, jednou z nich byl Benešov.

Orientační bod

Letiště1928

Slavnostně otevřeno letiště, které bylo vybudováno pro civilní leteckou dopravu z Ostravy. 

Orientační bod

Hlavní škola1937

Za přítomnosti ministra školství a osvěty Emila Franka byla otevřena nová (tzv. Hlavní) škola

Orientační bod

Sídliště Korea1950

Přesun výroby průmyslových armatur firmy Dango-Dienenthal z Ostravy-Vítkovic do MSA v Dolním Benešově znamenal pro obec skokové navýšení počtu obyvatel téměř o polovinu. Pro nové zaměstnance bylo proto vystavěno sídliště z cihlových bytovek, které získalo díky době výstavby název Korea.

Orientační bod

Sloučení1979

Okresní národní výbor v Opavě rozhodl o sloučení Dolního Benešova se sousedním Zábřehem. Do té doby samostatné obce se spojily 1.1.1979.

Orientační bod

Obnovený status města1.2.1996

 Od roku 1990 je Dolní Benešov opět samosprávnou obcí vedenou starostou. Od 1.2.1996 se stáváme znova městem po 76 letech.

Historický vývoj města

'Velká historie a malé město' zpracoval Jan Bitta & Accendo 

Historie Dolního Benešova

Dolní Benešov je město, jehož historie sahá až do dávného 13. století. V roce 1493 je Benešov králem Vladislavem II. Jagelonským povýšen na město s udělením práva výročního a týdenního trhu a práva pečetit zeleným voskem. Zároveň byl městu udělen znak, jehož s hrdostí užívá dodnes, a to stříbrnou štiku držící v tlamě plotici v červeném poli.

Do seznamu kulturních památek byl zařazen zámek s anglickým parkem, kostel sv.Martina, přestavěný r. 1747 s věží z r. 1860, kostnice z 18.století, pseudogotická kaple od F.Exnera z Brém, barokní socha Immaculaty z r. 1784 na náměstí Cypriana Lellka.

Dolní Benešov se skládá ze dvou částí. Dolní Benešov a městskou část Zábřeh. Město leží mezi městem Opavou a Ostravou. Území města je bez lesních porostů, má však dvě chráněné přírodní oblasti, a to v okolí rybníka Přehyně a Zábřežských luk. Na katastru města je nejvíce rybníků z celého okresu Opava. Nejvýznamnější vodní plochou je jezero Štěrkovna, s možností rybolovu a rybník Nezmar, kde se každoročně o prvním listopadovém víkendu koná tradiční výlov.

V současné době se město snaží o co největší modernizaci a zkvalitnění života obyvatel. Investuje se do oprav majetku, který je ve vlastnictví města. Do tohoto majetku jsou zařazeny chodníky, cyklostezky, místní komunikace, veřejné budovy, dětská a sportovní hřiště a jiné. Důraz je dále kladen na udržování a zlepšování životního prostředí. 

Dolní Benešov láká občany a návštěvníky také svou kulturou. Každoročně se zde koná hudební festival s názvem „Hudební jaro na Hlučínsku“, gastrofesty, letní kina, společenské plesy, adventní koncerty v kostele sv. Martina a mnoho dalších. Odvětví sportu nabízí široké spektrum různých sportů. Na své si přijdou příznivci fotbalu, volejbalu, tenisu, šachu nebo stolním tenisu, na kterém vyrostli z řad naší mládeže reprezentanti České republiky. Neposlední zajímavostí je sportovní letiště v městské části Zábřeh. 


Aktuality

Všechny aktuality

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů