Úřední deska

2024999 Datum vyvěšení: 26. 1. 2024 Datum stažení: 23. 5. 2025

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Dolní Benešov o uložení doporučených zásilek - 2024

2024020 Datum vyvěšení: 30. 4. 2024 Datum stažení: 30. 9. 2024

Rozpočtové opatření č. 2

2024019 Datum vyvěšení: 30. 4. 2024 Datum stažení: 31. 5. 2024

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

2024018 Datum vyvěšení: 26. 4. 2024 Datum stažení: 13. 5. 2024

Opatření obecné povahy

2024017 Datum vyvěšení: 26. 4. 2024 Datum stažení: 31. 5. 2024

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

2024016 Datum vyvěšení: 15. 4. 2024 Datum stažení: 2. 5. 2024

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

2024015 Datum vyvěšení: 15. 4. 2024 Datum stažení: 16. 5. 2024

Veřejná vyhláška

2024014 Datum vyvěšení: 15. 4. 2024 Datum stažení: 2. 5. 2024

Oznámení o zahájení územního řízení

2024013 Datum vyvěšení: 11. 4. 2024 Datum stažení: 19. 4. 2024

Pozvání na 11. zasedání zastupitelstva

2024012 Datum vyvěšení: 5. 4. 2024 Datum stažení: 10. 6. 2024

Volby do EP 2024

2024011 Datum vyvěšení: 5. 4. 2024 Datum stažení: 10. 6. 2024

Volby do Evropského parlamentu

2024010 Datum vyvěšení: 27. 3. 2024 Datum stažení: 15. 3. 2025

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - návrh závěrečného účtu za rok 2023

2024009 Datum vyvěšení: 6. 3. 2024 Datum stažení: 30. 6. 2024

Rozpočtové opaření č. 1

2024008 Datum vyvěšení: 6. 3. 2024 Datum stažení: 25. 3. 2024

Záměr pronájmu budovy č.p. 86 v k.ú. Dolní Benešov (Rynek)

2024007 Datum vyvěšení: 9. 2. 2024 Datum stažení: 9. 2. 2027

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - TJ Dolní Benešov

2024006 Datum vyvěšení: 8. 2. 2024 Datum stažení: 16. 2. 2024

Pozvánka na jednání 10. ZM

2024005 Datum vyvěšení: 6. 2. 2024 Datum stažení: 23. 2. 2024

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

2024004 Datum vyvěšení: 22. 1. 2024 Datum stažení: 22. 2. 2024

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – III/4671, Osada Míru

2024003 Datum vyvěšení: 22. 1. 2024 Datum stažení: 22. 2. 2024

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – MK Pivovarská, Náměstí C. Lelka

2024002 Datum vyvěšení: 12. 1. 2024 Datum stažení: 12. 2. 2024

Veřejnoprávní smlouva – Město Hlučín

2024001 Datum vyvěšení: 12. 1. 2024 Datum stažení: 12. 1. 2027

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – FC Dolní Benešov

93/2023 Datum vyvěšení: 31. 12. 2023 Datum stažení: 31. 12. 2024

Poplatky a ceník pro občany, platný od 01.01.2024

92/2023 Datum vyvěšení: 21. 12. 2023 Datum stažení: 31. 1. 2025

Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu města Dolní Benešov na léta 2025 - 2027, Rozpočet města na rok 2024

91/2023 Datum vyvěšení: 21. 12. 2023 Datum stažení: 31. 1. 2025

Střednědobý výhled rozpočtu Města Dolní Benešov na roky 2025 - 2027

81/2023 Datum vyvěšení: 21. 11. 2023 Datum stažení: 21. 11. 2026

Oznámení - Rozpočty ZŠ, MŠ,KD Dolní Benešov na rok 2024 a střednědobé výhledy ZŠ, MŠ, KD Dolní Benešov na léta 2025 - 2026

79/2023 Datum vyvěšení: 21. 11. 2023 Datum stažení: 31. 12. 2024

Rozpočet příspěvkové organizace KD Dolní Benešov na rok 2024

77/2023 Datum vyvěšení: 21. 11. 2023 Datum stažení: 31. 12. 2024

Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Dolní Benešov na rok 2024

75/2023 Datum vyvěšení: 21. 11. 2023 Datum stažení: 31. 12. 2024

Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Dolní Benešov na rok 2024

80/2023 Datum vyvěšení: 21. 11. 2023 Datum stažení: 31. 12. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace KD Dolní Benešov na rok 2025 - 2026

78/2023 Datum vyvěšení: 21. 11. 2023 Datum stažení: 31. 12. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Dolní Bemešov na roky 2025 - 2026

76/2023 Datum vyvěšení: 21. 11. 2023 Datum stažení: 31. 12. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Dolní Benešov na rok 2025 - 2026

73/2023 Datum vyvěšení: 9. 11. 2023 Datum stažení: 30. 11. 2024

Návrh střednědobý výhled rozpočtu Města Dolní Benešov na roky 2025 - 2027

72/2023 Datum vyvěšení: 9. 11. 2023 Datum stažení: 9. 11. 2025

Oznámení o návrhu rozpočtu města Dolní Benešov na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu města Dolní Benešov na rok 2025 - 2027

57/2023 Datum vyvěšení: 18. 10. 2023 Datum stažení: 18. 10. 2026

Oznámení - návrhy rozpočtu na rok 2024 a návrhy střednědobých rozpočtů na období 2025 až 2026 příspěvkových organizací ZŠ Dolní Benešov, MŠ Dolní Benešov a KD Dolní Benešov

52/2023 Datum vyvěšení: 5. 10. 2023 Datum stažení: 5. 10. 2026

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – TJ Dolní Benešov

049/2023 Datum vyvěšení: 26. 9. 2023 Datum stažení: 26. 9. 2026

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – FC Dolní Benešov, vyvěšeno 26.9.2023, sejmuto 26.9.2026

06/2023 Datum vyvěšení: 11. 1. 2023 Datum stažení: 11. 1. 2026

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - FC Dolní Benešov, z.s., vyvěšeno 11.1.2023, sejmuto 11.1.2026

07/2023 Datum vyvěšení: 11. 1. 2023 Datum stažení: 11. 1. 2026

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - TJ Dolní Benešov z.s., vyvěšeno 11.1.2023, sejmuto 11.1.2026

090/2022 Datum vyvěšení: 29. 11. 2022 Datum stažení: 29. 11. 2024

Oznámení o návrhu rozpočtu města Dolní Benešov a návrhu střednědobého výhledu města na roky 2024 - 2026, vyvěšeno 29.11.2022, sejmuto 29.11.2024

087/2022 Datum vyvěšení: 29. 11. 2022 Datum stažení: 29. 11. 2025

Oznámení o schválených rozpočtech ZŠ, MŠ, KD na rok 2023 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2024 - 2025, vyvěšeno , vyvěšeno 29.11.2022, sejmuto 29.11.2025

065/2022 Datum vyvěšení: 26. 9. 2022 Datum stažení: 26. 9. 2025

Oznámení o Návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025, ZŠ, MŠ, KD, vyvěšeno 26.9.2022, sejmuto 26.9.2025

064/2022 Datum vyvěšení: 24. 9. 2022 Datum stažení: 24. 9. 2025

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - TJ Dolní Benešov, vyvěšeno 24.9.2022, sejmuto 24.9.2025

039/2022 Datum vyvěšení: 20. 7. 2022 Datum stažení: 19. 7. 2025

Smlouva o poskytnutí veř. finan. podpory - ŘKF Dolní Benešov, vyvěšeno 19.7.2022, sejmuto 19.7.2025

024/2022 Datum vyvěšení: 24. 5. 2022 Datum stažení: 31. 12. 2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Benešov, vyvěšeno 24.5.2022, sejmuto 31.12.2025

002/2022 Datum vyvěšení: 3. 1. 2022 Datum stažení: 3. 1. 2025

Smlouva o poskytnutí veř. fin. podpory - TJ D. Benešov, vyvěšeno dne 3.1.2022, sejmuto 3.1.2025

001/2022 Datum vyvěšení: 3. 1. 2022 Datum stažení: 3. 1. 2025

Smlouva o poskytnutí. veř. fin. podpory - FC D. Benešov, vyvěšeno 3.1.2022, sejmuto 3.1.2025

091/2021 Datum vyvěšení: 29. 12. 2021 Datum stažení: 29. 12. 2024

Smlouva o poskytnutí veř. fin. podpory - TJ D.Benešov, vyvěšeno 29.12.2021, sejmuto 29.12.2024

090/2021 Datum vyvěšení: 27. 12. 2021 Datum stažení: 27. 12. 2024

Oznámení - schválení rozpočtu na rok 2022 včetně schválených střednědobých výhledů na období 2023-2024 - PO organizace města ZŠ, MŠ a KD, vyvěšeno 27.12.2021, sejmuto 27.12.2024

064/2021 Datum vyvěšení: 19. 10. 2021 Datum stažení: 19. 10. 2024

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Římskokatolická farnost Dolní Benešov, vyvěšeno: 19.10.2021, sejmuto 19.10.2024

063/2021 Datum vyvěšení: 15. 10. 2021 Datum stažení: 6. 10. 2024

Oznámení - návrhy rozpočtu na rok 2022 a střednědobé výhledy na rok 2023-2024 ZŚ, MŠ, KD Dolní Benešov, vyvěšeno 6.10.2021, sejmuto 6.10.2024

049/2021 Datum vyvěšení: 20. 8. 2021 Datum stažení: 20. 8. 2024

Smlouva č. 6/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, vyvěšeno 20.8.2021, sejmuto 20.8.2024

047/2021 Datum vyvěšení: 10. 8. 2021 Datum stažení: 10. 8. 2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 5/2021, vyvěšeno: 10.8.2021, sejmuto 10.8.2024

040/2021 Datum vyvěšení: 19. 7. 2021 Datum stažení: 19. 7. 2024

Smlouva č. 4/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, vyvěšeno 19.7.2021, sejmuto 19.7.2024

041/2021 Datum vyvěšení: 19. 7. 2021 Datum stažení: 19. 7. 2024

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, vyvěšeno 19.7.2021, sejmuto 19.7.2024

049/2019 Datum vyvěšení: 16. 9. 2019 Datum stažení: 16. 9. 2029

ÚZSVM – seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, vyvěšeno 16.9.2019, sejmuto 16.9.2029

012/2019 Datum vyvěšení: 4. 3. 2019 Datum stažení: 31. 12. 2030

Oznámení o zveřejnění ekonomických informací, vyvěšeno 4.3.2019, sejmuto 31.12.2030

013/2019 Datum vyvěšení: 4. 3. 2019 Datum stažení: 4. 3. 2029

ÚZSVM – aktualizovaný seznam nedostatečné identifikovaných vlastníků, vyvěšeno 4.3.2019, sejmuto 4.3.2029

057/2018 Datum vyvěšení: 3. 10. 2018 Datum stažení: 3. 10. 2028

ÚZSVM: Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, vyvěšeno 3.10.2018, sejmuto 3.10.2028

009/2017 Datum vyvěšení: 2. 3. 2017 Datum stažení: 2. 3. 2027

ÚZSVM - Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, vyvěšeno: 2.3.2017, sejmuto: 2.3.2027

039/2016 Datum vyvěšení: 4. 10. 2016 Datum stažení: 4. 10. 2026

ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků: vyvěšeno 4.10.2016, sejmuto 4.10.2026

012/2016 Datum vyvěšení: 22. 3. 2016 Datum stažení: 2. 9. 2026

ÚZSVM: Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, vyvěšeno: 22.3. 2016, sejmuto: 22.3. 2026

083/2015 Datum vyvěšení: 18. 12. 2015 Datum stažení: 18. 12. 2025

ÚZSVM – aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.11.2015, vyvěšeno: 18.12.2015, sejmuto 18.12.2025

068/2015 Datum vyvěšení: 14. 9. 2015 Datum stažení: 14. 9. 2025

ÚZSVM - Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, vyvěšeno: 14.9.2015, sejmuto: 14.9.2025

062/2014 Datum vyvěšení: 27. 10. 2014 Datum stažení: 27. 10. 2024

Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, vyvěšeno 27.10.2014, sejmuto: 27.10.2024

Aktuality

Všechny aktuality

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů