Hospodaření města

Rozpočet města

Rozpočet města je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování města o svých budoucích aktivitách.

Závěrečný účet města

Závěrečný účet obsahuje údaje o ročním hospodaření města v plném členění rozpočtové skladby a další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob.

Aktuality

Všechny aktuality

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů