Turistika a památky

Zámek Dolní Benešov

Zámek v Hájecké ulici je dokladem zámecké architektury vzniklé v několika slohových údobích - jádro stavby je z 16. století. Z původní stavby zůstal zachován portál se znakem datovaným letopočtem 1498. Další přestavby proběhly v 19. a 20. století. Anglický park byl zbudován na přelomu 19. a 20.století. Svou rozlohou o 1,7 ha obklopuje budovy zámku ze všech světových stran.

Tvrz v Benešově je poprvé doložena roku 1411, ale existovala již dříve, protože je o ni zmínka již z roku 1337 v závěti Elišky ze Strálku. Doklad architektury zámku, který se tvořil v několika slohových údobích - jádro stavby ze 16. století a původní portál z období kolem roku 1500 z původní stavby zůstal zachován portál se znakem datovaným letopočtem 1498. Dalšími změnami vzhledu zámku byly přestavby v 19. a 20. století. Okolo zámku, který stojí na mírném navrší nad rybníkem se rozkládá nevelký parčík. Tvrz byla situována na mírné vyvýšenině a chráněna dvěmi rybníky – od západu Mlýnským a od východu Kolovratem a největším Novým rybníkem, proto nemusel být obehnán příkopem. V budově zámku se dnes nachází obřadní síň a zámecká kaple, která slouží jako muzeum. Jsou zde vystaveny cechovní insignie a originály barokních soch Immaculaty a Jana Nepomuckého.

Turistika a památky
Štěrkovna

Rybníky a jezera

Na katastru města je nejvíce rybníků z celého okresu Opava. Východně a severovýchodně se rozkládají  rybníky Přehyně, Bezedno, Rakovec, Bobrov a Chobot, na jihu pak největší z nich – Nezmar. Vodní hladiny doplňuje jezero štěrkovny. 

Doporučujeme krásnou procházku podél rybníka Nezmar s nádhernými výhledy na město a kostel. Délka okruhu 3,6 km.

K tradičním a v poslední době stále navštěvovanějším akcím patří výlov rybníka Nezmar odehrávající se každoročně první listopadový víkend. 


Louky a okolí

Území města je bez lesních porostů, má však dvě chráněné přírodní oblasti, a to v okolí rybníka Přehyně a Zábřežské louky s charakteristickou močálovou flórou.

Krajina, která připomíná Jižní Čechy, je protkána unikátním systémem staletých protipovodňových hrází a láká k příjemným romantickým procházkám v každém ročním období.


Louky
Letiště

Letiště Zábřeh

Zajímavostí, kterou se může pochlubit málokteré město, je sportovní letiště v městské části Zábřeh. Slezský aeroklub Zábřeh nabízí vyhlídkové lety či různé druhy výcviků.

Kozmické ptačí louky s pozorovatelnou Petra Čolase

U Kozmic na Hlučínsku, v povodí řeky Opavy, mezi městy Opavou a Ostravou, najdete oblast, kde má voda hlavní slovo. Zdejší nivní louky jsou domovem hmyzu, žab a především ptactva. Hluboko v území byla umístěna sedmimetrová pozorovatelna s přístupovým chodníkem a sedmi informačními tabulemi.

Turistika a památky
Kaple

Kaple svatého Kříže

Na západním okraji města u silnice I. třídy na Opavské ulici stojí pseudogotická  cihlová stavba, typická pro tuto oblast. Kaple byla navržena F. Exnerem z Brém, postavena v 70. let 19. století.

Farní kostel sv. Martina s kaplí

Jednolodní orientovaná kostelní architektura asi z r. 1669, upravena v roce 1474, s věží postavenou kolem roku 1860. Oratoř nad sakristií pochází pravděpodobně z 20. století. Kaple - kostnice u farního kostela sv. Martina je drobnou hřbitovní stavbou se štítovým průčelím z pozdního 18. století.

Duchovní správce
pan Mgr. Pavel Kuchař



 Zjistit více

kostel DB
Kostel Zábřeh

Kostel sv. Urbana Zábřeh 

Kostel byl postaven v letech 1937-1938 po bouřlivé debatě všech věřících, pro které bylo neúnosné, aby Zábřeh měl vlastní svatostánek.

Hřbitovní kaple Dolní Benešov

Z důvodu nedostatečné kapacity bývalého hřbitova u kostela sv. Martina byl vybudován nový hřbitov r. 1854 spolu s kaplí. Kaple byla dostavena 15.10.1877 a zasvěcena sv. Maří Magdaléně, sv. Janu a sv. Josefu, jejichž obrazy zdobí interiér kaple.

Kaple
Kaple

Kaplička U Urbánka

Na ulici Opavské se nachází malebná kaplička, která byla postavena r. 1884 na vlastní náklady tehdejšího starosty Jana Kořistky vybudována. Tato kaplička je spojená s pověstí, která tvrdí, že pod otočným oltářem je tajná chodba, která vede k benešovskému zámku.

Kaplička u Štěrkovny

Na břehu jezera štěrkovny se nachází kaplička, která je zasvěcená Panně Marii. Kolem kapličky vede cesta pro cyklisty a turisty. 

Kaple

Náměstí Cypriána Lellka se sochou Immaculaty

Barokní socha z roku 1784 stojící na náměstí Cypriána Lelka. Umístěna na podstavci na stupních z 20. století.

Aktuality

Všechny aktuality

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů