Kontakty a úřední hodiny

Dolní Benešov

Městský úřad

Hájecká ul. čp. 65

747 22 Dolní Benešov

E-mail: mesto@dolnibenesov.cz

ID dat. schránky: s4qbesg

T: +420 553 651 285

F: +420 553 651 141

Úřední hodiny

Po: 8:00–12:00 13:00–17:00

St: 8:00–12:00 13:00–17:00

Čt: 8:00–12:00 13:00–14:30


JMÉNO / POZICE
KONTAKT
E-MAIL
Ing. Jan Widlák
Starosta
553 651 285 kl. 11
starosta@dolnibenesov.cz
Ing. Petr Dohnal
Místostarosta
553 651 285 kl. 11
mistostarosta@dolnibenesov.cz
Mgr. Jiří Krömer
Tajemník
553 651 285 kl. 15
tajemnik@dolnibenesov.cz
Bc. Olga Šoltysová
Matrika, evidence obyvatel
553 651 285 kl. 18
matrika@dolnibenesov.cz
Brigita Opíchalová
Sekretariát
553 651 285 kl. 11 nebo kl. 24
mesto@dolnibenesov.cz
Ing. Petra Petříková
Odbor vnitřních věci
553 651 285 kl. 14
vnitrniveci@dolnibenesov.cz
Hana Pavlenková
Iva Ondráčková
Hana Klanicová

Ekonomický odbor
553 651 285 kl. 12, nebo kl. 21
ucetnimu@dolnibenesov.cz, kontrola@dolnibenesov.cz, rozpocet@dolnibenesov.cz
Jana Holečková
Pokladna
553 651 285 kl. 22
pokladna@dolnibenesov.cz
Alfréd Lelek
Pavel Schmiedhamer

Tomáš Škroch
Odbor správy majetku
553 651 285 kl. 17
sprava.majetku@dolnibenesov.cz
Mgr. Pavla Rozsívalová Dymáčková
David Krakovčík
Odbor výstavby a dopravy
553 651 285 kl. 19
stavebnimu@dolnibenesov.cz

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Tajemník
 • Statutární orgán zaměstnavatele – přijímání nových pracovníků, uzavírání pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • Spolupráce s úřadem práce – smlouvy o vykonávání veřejně prospěšných prací
 • Spolupráce s Probační a mediační službou ČR – zprostředkování trestů obecně prospěšných prací
 • Vedení úřední desky města
 • Vedení evidence obecně závazných vyhlášek města – možnost nahlédnutí
 • Vedení evidence zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva a rady města – možnost nahlédnutí
 • Plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady města
 • Komplexní zajišťování voleb na území města


Činnost ekonomického odboru
 • Ekonomika a rozpočet města
 • Správa místních poplatků
 • Pokladna
 • Výherní hrací přístroje, loterie a tomboly
 • Vymáhání pokut a nedoplatků
 • Fakturace
 • Mzdová účtárna
Odbor vnitřních a sociálních věcí
 • Matrika
 • Evidence obyvatel
 • Správa dotací
 • Sociální agenda


Odbor výstavby a dopravy
 • úsek územního řízení a stavebního řádu 
 • úsek evidence nemovitosti a majetkoprávní
 • úsek ochrany přírody

Odbor správy majetku
 • správa budov a majetku města
 • údržba veřejného prostranství
 • vodní hospodářství
 • odpadové hospodářství
 • zapojení do systému pro nakládání s komunálním odpadem, zavedeného městem (podnikatelská činnost) 

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů