Dotace z rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města Dolní Benešov - pro FO a PO působící v oblasti mládeže, sportu, kultury, ochrany životního prostředí apod.

Dotace z rozpočtu města Dolní Benešov budou poskytovány na základě písemné žádosti o individuální dotaci, která musí být podána na podatelnu MěÚ Dolní Benešov a adresována na Radu města. Žádost musí být podána na formuláři „Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Dolní Benešov“ – viz níže. Žádost obsahuje veškeré povinné údaje, které vyžaduje zákon č. 250/2000 Sb. §10a, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V případě, že bude podána žádost neúplná, bude vrácena k doplnění. O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby, působící v oblasti mládeže, sportu, kultury, ochrany životního prostředí apod. Dotace se poskytuje k účelu úhrad výdajů spojených s činností příjemce. Doklady, faktury nebo smlouvy musí doložit příjemce k vyúčtování k datu, které bude ve smlouvě sjednáno.

Dotace se neposkytuje za účelem investic do nemovitého majetku příjemce.

O výše uvedenou dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace města Dolní Benešov.

Odkaz na uzavřené smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.

Aktuality

Všechny aktuality

Kontaktní formulář

Vyjádřete svůj názor, připomínku, žádost nebo stížnost. Vaším námětem se budeme zabývat. 

Děkujeme

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů