Slide_1 Slide_2
Zpět
  • Městský úřad

Městský úřad

Obecní úřad (městský úřad) je smíšený útvar obce. Slouží zároveň jako kancelář městské rady nebo městského zastupitelstva a zároveň jako správní úřad vykonávající přenesenou státní správu. Správní úřad je orgán veřejné moci, jemuž je zákonem svěřena vymezená působnost v oblasti státní správy. 

Zavřít