Slide_1 Slide_2
Zpět

Vítání občánků červen 2022

12.6.2022

Vážení rodiče,

také vítání občánků do svazku města je dlouholetým zvykem.

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a

rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné

využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na

Vás obracíme touto cestou.


Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené od 01.09.2021 a týká se dětí,

které mají trvalý pobyt na území města Dolní Benešov a části Zábřeh. Přihlásit se mohou také

rodiče dříve narozeného dítěte, kteří vítání v měsíci listopadu 2021 nenavštívili.


Máte-li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte

se do pondělí dne 6. června 2022 maminky osobně na matriku k p. Janě Spruchové (tel.

553 651 285, kl. 18) v pondělí a středu od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 –

12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a doložte k ověření těchto skutečností:

· originál rodného listu dítěte

· platný občanský průkaz


Pokud matka dítěte nemá (dítě ano) trvalý pobyt v našem městě, dostaví se na městský úřad

osobně otec dítěte.

Slavnostní vítání občánků do svazku města se uskuteční v neděli 12. června 2022 v 15.00

hodin v přísálí KULTURNÍHO DOMU DOLNÍ BENEŠOV.


matrikářka

Zavřít