Slide_1 Slide_2
Zpět

Vítání občánků - červen 2019

19.6.2019

Vážení rodiče,

také vítání občánků do svazku města je dlouholetým zvykem.

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme touto cestou.

Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené od 01.09.2018 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Dolní Benešov a části Zábřeh. Přihlásit se mohou také rodiče dříve narozeného dítěte, kteří vítání v měsíci listopadu 2018 nenavštívili.

Máte-li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se do středy dne 19. června 2019 maminky osobně na matriku k p. Janě Spruchové (tel. 553 651 285, kl. 18) nebo Olze Šoltysové (tel. 553 651 285, kl. 14) v pondělí a středu od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a doložte k ověření těchto skutečností:

·  originál rodného listu dítěte

·  platný občanský průkaz

Pokud matka dítěte nemá (dítě ano) trvalý pobyt v našem městě, dostaví se na městský úřad osobně otec dítěte.

Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách města Dolní Benešov pod názvem Vítání  občánků – červen 2019 (soubory ke stažení) – titulní strana, sekce aktuality, vloženo k datu 19.6.2019.

V souvislosti s touto událostí je dle OZV č.1/2007 ve znění OZV č.1/2019 platné od 01.04.2019 navýšen příspěvek pro první nebo druhé narozené dítě a to na 2000,- Kč, příspěvek pro třetí a další narozené dítě zůstává stejný – 5000,- Kč.

Slavnostní přivítání občánků se uskuteční v neděli 23. června 2019 v 15.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Dolní Benešov.

matrikářka


Soubory ke stažení

Název souboru Formát Velikost
1555053862vitani-obcanku-zadost.pdf pdf 142,139 kb
Zavřít