Slide_1 Slide_2
Zpět
  • O městě
  • Aktuality
  • Upozornění pro zájemce o kotlíkovou půjčku - příjem žádostí…

Upozornění pro zájemce o kotlíkovou půjčku - příjem žádostí trvá

11.12.2021Informace města o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech


Dne 21.4.2020 s účinností od 18.5.2020 byla zastupitelstvem města Dolní Benešov schválena Výzva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech.


Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků k zafinancování pořízení moderního zdroje tepla splňujícího podmínky 117. výzvy Operačního programu životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1? 

Město Dolní Benešov Vám nabízí možnost získání bezúročné finanční pomoci za splnění podmínek zveřejněných ve Výzvě, která byla zveřejněna na úřední desce města dne 18.5.2020.

Od tohoto data máte možnost podat si žádost včetně povinných příloh žádosti a na základě této žádosti bude s Vámi uzavřena smlouva, včetně splátkového kalendáře, kterou je nutno schválit zastupitelstvem města.

1)  Poté, kdy město Dolní Benešov obdrží finanční prostředky od Státní fondu životního prostředí, Vám budou uvolněny finanční prostředky na tepelné čerpadlo, případně další výdaje související s výměnou zdroje do 200 000,- Kč nebo na plynový kondenzační kotel, případně další výdaje související s výměnou zdroje do 150 000,- Kč. Od této doby můžete svůj záměr financovat.

Minimální výše stanovených měsíčních splátek je 1 500,- Kč měsíčně a to do doby max. 10 let.

První splátkou této bezúročné půjčky je celá výše dotace od MSK, a to do 30 dnů od jejího obdržení na Váš účet.

Podrobné informace naleznete ve zveřejněné Výzvě na úřední desce města Dolní Benešov http://www.dolnibenesov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/  pod číslem 023/20250 nebo na webu města v sekci

http://www.dolnibenesov.cz/samosprava/predfinancovani-vymen-nevyhovujicich-kotlu/

Dále máte možnost využití služeb kotlíkového specialisty, který s Vámi potřebné dokumenty připraví a celým procesem získání půjčky od města Vás bude provázet. Tyto služby jsou pro žadatele zdarma.


Financováno za podpory:Zavřít