Slide_1 Slide_2
Zpět

sociální péče o občany města

Sociální agenda - Sociální péče o občany města

Vedoucí: Jana Spruchová - 553 651 285 kl. 18
E-mail: matrika@dolnibenesov.cz
Umístění: přízemí městského úřadu

Od dubna 2007 vešla v platnost nová vyhláška „Sociální politika města“. Město Dolní Benešov vydává tuto obecně závaznou vyhlášku s cílem zajistit implementaci jednoho ze stěžejních opatření podpory občanů města. Tato vyhláška obsahuje pouze ustanovení sociální oblasti, která nejsou kryta jinými zákonnými ustanoveními a poskytuje tudíž možnost sociálně potřebným občanům města, kdy míra sociální potřebnosti je dána výši příjmů, žádat o sociální příspěvek. Rovněž dává možnost požádat o příspěvek v těžkých životních situacích, bez ohledu na sociální potřebnost.

odkaz na OZV

MPSV - ministerstvo práce a sociální věcí

Na stránkách MPSV naleznete odkaz - formuláře na dávky státní sociální podpory, které si můžete stáhnout, nechat potvrdit u zaměstnavatele(ÚP) a poté podat poštou či osobně na nejbližším kontaktním místě(Hlučín).

Dále zde naleznete jednoduchou pomůcku na výpočet nároku na dávku SSP, stačí jen zadat příjmy a počty osob v domácnosti a hned se dozvíte zda máte na dávku nárok či nikoli.


Zavřít