Slide_1 Slide_2
Zpět

dávky vyplacené pověřeným úřadem v Hlučíně

Sociální agenda - Dávky vyplacené pověřeným úřadem v Hlučíně

Vedoucí: Jana Spruchová - 553 651 285 kl. 18
E-mail: matrika@dolnibenesov.cz
Umístění: přízemí městského úřadu

Dávky, které poskytuje obecní úřad  obce s rozšířenou působností – MěÚ Hlučín

 • Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcekpodle ust. § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Příspěvek na úpravu bytu
  podle ust. § 34 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidlapodle ust. § 35 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Příspěvek na provoz motorového vozidla
  podle ust. § 36 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Příspěvek na individuální dopravu
  podle ust. § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany 
  průkaz  TP ( I.  stupeň postiľení)
  průkaz  ZTP   ( II. stupeň postiľení)
  průkaz  ZTP/P ( III. stupeň postiľení)
 • Bezúročné půjčkyposkytují se občanům, kteří splňují podmínky pro přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, výše půjčky je až do 40.000,- Kč
 • Příspěvek na péčipodle ust. § 7 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, poskytuje se osobám starším jednoho roku věku závislým na pomoci jiné fyzické osoby
 • Mimořádná okamžitá pomocu osob uvedených v ust. § 2 odst. 6  zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi

Dávky, které poskytuje pověřený obecní úřad - MěÚ Hlučín

 • Příspěvek na zvýšené životní nákladypodle ust. § 42 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garážepodle ust. § 45 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanůmpodle ust. § 46 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Pomoc v hmotné nouzipodle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
    -  příspěvek na živobytí ( § 21 - § 32 )
    -  doplatek na bydlení ( § 33 - § 35 )
    -  mimořádná okamžitá pomoc ( § 36, § 37 )

UPOZORNĚNÍ:

Tiskopisy potřebné k podání žádosti o výše uvedené dávky sociální  péče  lze vyzvednout na MěÚ Dolní Benešov, odboru vnitřních a sociálních věcí, tel.: 553 651 285/14.
Bližší informace o dávkách sociální péče získáte na MěÚ Hlučín, odboru  sociálních věcí a zdravotnictví, tel.:595 020 211 nebo na stránkách: Krajského úřadu MSK nebo Ministerstva práce a soc. věcí

Zavřít