Slide_1 Slide_2
Zpět

správa městského hřbitova

Sekretariát - správa městského hřbitova

Vedoucí:Brigita Opíchalová 553 651 285 kl. 24
E-mail:mesto@dolnibenesov.cz
místění:II. poschodí městského úřadu

Poplatek za pronájem hrobového místa je 180,-Kč/m2 na 5 let.

Dle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění, se v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, tato smlouva musí mít písemnou formu. Smlouvy se budou obnovovat po 5-ti letech při platbě za pronájem hrobového místa.


Zavřít