Slide_1 Slide_2
Zpět

Prohlášení o přístupnosti

Dolní Benešov se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky http://www.dolnibenesov.cz/ v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.dolnibenesov.cz/. 

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 07. 09. 2020. Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Dolní Benešov. Zpětná vazba a kontaktní údaje Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu mesto@dolnibenesov.cz , nebo nás kontaktujte telefonicky +420 553 651 285. 

Postupy pro prosazování práva 

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra.


Zavřít