Slide_1 Slide_2
Zpět

Revitalizace zámeckého parku v Dolním Benešově

31.3.2022

V souvislosti s realizací projektu na obnovu střechy, krovů a stropů zámku a oprava fasády dochází rovněž k obnově zámeckého parku. Obnova parku spočívá v kácení a ošetření dřevin s následnou novou výsadbou. Práce obnovy parku budou probíhat v etapách podle schválené projektové dokumentace a vyjádření orgánu památkové péče. Děkujeme za pochopení.

Zavřít