Slide_1 Slide_2
Zpět

Pozvání na 6. zasedání zastupitelstva města

10.9.2019

P O Z V Á N Í

Na základě §103 odst. 5 zákona č.128/2000 Sb., o obcích svolávám na úterý 10. září 2019

v 16.00 hodin do kulturního domu v Dolním Benešově

6. zasedání zastupitelstva města Dolní Benešov.

Program

1.  Zahájení

2.  Kontrola plnění usnesení minulého zastupitelstva města

3.  Informace o činnosti rady města

4.  Diskuse občanů

5.  Projednání závěrečného účtu SOH za rok 2018

6.  Rozpočtová opatření č. 4/2019

7.  Různé

8.  Diskuse zastupitelů

9.  Závěr


Zavřít