Slide_1 Slide_2
Zpět

Památky

Farní kostel sv. Martina s kaplí

Jednolodní orientovaná kostelní architektura asi z r. 1669, upravena v roce 1474, s věží postavenou kolem roku 1860. Oratoř nad sakristií pochází pravděpodobně z 20. století. Kaple - kostnice u farního kostela sv. Martina je drobnou hřbitovní stavbou se štítovým průčelím z pozdního 18. století.

Kaple sv. Kříže

Na západním okraji města u silnice I. třídy na Opavské ulici stojí pseudogotická  cihlová stavba, typická pro tuto oblast. Kaple byla navržena F. Exnerem z Brém, postavena v 70. let 19. století.

Socha Immaculaty

Barokní socha z roku 1784 stojící na náměstí Cypriána Lelka. Umístěna na podstavci na stupních z 20. století.


Zábřežské louky - NP

Národní přírodní památka Zábřežské louky o rozloze 15,08 ha byla vyhlášena dne 29.12.1973 Ministerstvem kultury ČSR.  Jedná se o rašelinné louky s význačnými mokřadními společenstvy rostlin a bohatým porostem olšin a ostřic, typickými pro Hlučínsko.


Zámek s parkem

Zámek v Hájecké ulici je dokladem zámecké architektury vzniklé v několika slohových údobích - jádro stavby je z 16. století. Z původní stavby zůstal zachován portál se znakem datovaným letopočtem 1498. Další přestavby proběhly v 19. a 20. století. Anglický park byl zbudován na přelomu 19. a 20.století. Svou rozlohou o 1,7 ha obklopuje budovy zámku ze všech světových stran.

Zavřít