Slide_1 Slide_2
Zpět

Lokalizace a mapy

Dolní Benešov s místní částí Zábřeh se rozkládá na jižním okraji hlučínské pahorkatiny v nadmořské výšce 231m a jeho městská část Zábřeh v nadmořské výšce 232 m. Otevřenost terénu k severu směrem k Baltickému moři sem přináší na rozdíl od dalšího území České republiky některé klimatické zvláštnosti, jakými jsou chladnější jara a teplejší, slunné podzimy.

Město je situováno na terénu, mírně se zvedajícím k severu od údolí nivy na levobřežní řeky Opavy, která tvoří jižní hranici jeho katastrálního území. Protéká jim potok Opusta, vlévající se do řeky Opavy. Na území města Dolního Benešova je nejvíce rybníků z celého okresu Opava. Východně a severovýchodně se rozkládají  rybníky Bezedno, Bobrov, Přehyně a Rakovec, na jihu pak největší z nich - Nezmar.

Území města je bez lesních porostů, má však dvě zvláštní, chráněné  přírodní oblasti, a to v okolí rybníka Přehyně a Zábřežské louky s charakteristickou močálovou  flórou.

Dolní Benešov leží uprostřed komunikačního tahu mezi okresním městem Opavou a krajským městem Ostravou, sídlem Moravskoslezského krajského úřadu i Ostravsko-opavské diecéze církve římskokatolické, k níž náleží i dolnobenešovská farnost.

Převážná část pozemků se nachází podél toku řeky Opavy, jsou protkány meandrujícími potůčky a odvodňovacími příkopy přivádějícími podzemní vody ze zábřežské geologické terasy a povrchové vody ze severních okolních obcí. Na katastrálním území se nenachází souvislý lesní porost, pouze podél potoků a na uměle zřízených protipovodňových hrázích je listnatý porost, jehož stáří se odhaduje na 200-300 let. Mocná vrstva štěrkopísku nacházející se pod povrchem udržuje poměrně vysokou hladinu podzemní vody a tvoří dobré podmínky pro rybníkářství. Po obvodu města je sedm rybníků s celkovou výměrou 280 ha. Tento rybniční systém napájí potok Opusta, který je významným přítokem řeky Opavy. Dolnobenešovské rybníky jsou známé největší produkcí chovných ryb v našem okrese.

Zavřít