Slide_1 Slide_2
Zpět

Demografické údaje

 

Počet domů
Dolní Benešov
572
Dolní Benešov, část Zábřeh
178Počet obyvatel
Celkem
3959
Dolní Benešov
3247
část Zábřeh
712


Velikost města
Rozloha Dolní Benešov  
1074 ha
Zemědělská půda
671 ha
Lesní pozemky
17 ha
Vodní plocha
223 ha
Zastavěná plocha47 ha
Ostatní plocha
117 ha


část Zábřeh
  405 ha
Zemědělská půda            
279 ha
Lesní pozemky3 ha
Vodní plocha18 ha
Zastavěná plocha10 ha
Ostatní plocha95 ha

Demografické údaje


Složení obyvatelstva Dolního Benešova k 01.01.2023
muži1 593
ženy 1 654 
Složení obyvatelstva části Zábřeh k 01.01.2023
muži  350
ženy362


Věkový průměr obyvatel
muži42,00
ženy 45,28 
Zavřít