Slide_1 Slide_2
Zpět
  • O městě

O městě

Dolní Benešov - město, jehož historie sahá až do dávného 13. století, kdy již v roce 1213 je coby osada poprvé písemně zmiňováno. V roce 1493 je Benešov králem Vladislavem II. Jagelonským povýšen na město s udělením práva výročního a týdenního trhu a práva pečetit zeleným voskem. Zároveň byl městu udělen znak, jehož s hrdostí užívá dodnes, a to stříbrnou štiku držící v tlamě plotici v červeném poli.

Na panství se za dobu jeho dlouhé historie vystřídalo mnoho šlechtických rodů a to jeho zakladatelé Benešovicové, dále Drahotušové, Kalkreutové, Henneberkové a naposledy Rotschildové. V jejich době byla postavena Holuschova továrna, jež dala základ pozdějšímu průmyslovému charakteru města. Historie zanechala městu mnoho cenných památek, z nichž některé jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek – kostel sv. Martina, zámek s anglickým parkem, kaple Svatého kříže a barokní socha Immaculaty na náměstí Cypriana Lelka.  

Dolní Benešov leží uprostřed komunikačního tahu mezi okresním městem Opavou a krajským městem Ostravou. Území města je bez lesních porostů, má však dvě chráněné přírodní oblasti, a to v okolí rybníka Přehyně a Zábřežské louky s charakteristickou močálovou  flórou. Na katastru města je nejvíce rybníků z celého okresu Opava. Východně a severovýchodně se rozkládají  rybníky Přehyně, Bezedno, Rakovec, Bobrov a Chobot, na jihu pak největší z nich – Nezmar. Vodní hladiny doplňuje jezero štěrkovny. Krajina, která připomíná Jižní Čechy, je protkána unikátním systémem staletých protipovodňových hrází a láká k příjemným romantickým procházkám v každém ročním období. K tradičním a v poslední době stále navštěvovanějším akcím patří výlov rybníka Nezmar odehrávající se každoročně první listopadový víkend. 

V současné době je Dolní Benešov moderním městem, umožňujícím příjemný život jeho obyvatel. Jen za poslední roky bylo realizováno mnoho veřejných investičních akcí. Ať už se jedná o dopravní stavby – chodníky, cyklostezky a místní komunikace, opravy veřejných budov, opravy a vybavení dětských hřišť, akce týkající se životního prostředí a ekologie.

Dolní Benešov je sídlem největších zaměstnavatelů na Hlučínsku. Strojírenský průmysl zastupují například MSA a.s., Armatury Group a.s., RKL Slévárna s.r.o., MS Bolt a.s., dále je zde Lena Hračky s.r.o., Masoma Klemens, Pekařství Obrusník a další.

Dolní Benešov je dlouhá léta synonymem pro bohatou kulturní a jinou společenskou činnost. Například každoroční setkání mládežnických dechových orchestrů Hudební jaro na Hlučínsku v čele s vlajkovou lodí místní kultury – Městským orchestrem mladých přesáhlo hranice regionu i republiky. Vyhlášené jsou plesy v kulturním domě, obzvláště pak Rock’n’rollový ples, adventní koncerty v kostele sv. Martina a mnoho dalších. 

Dolní Benešov je rovněž nositelem sportovních tradic. Oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu, lyžování i jiných sportů reprezentují město v soutěžích na různých úrovních. V některých sportovních odvětvích jako např. ve fotbale, volejbale, šachu nebo stolním tenisu vyrostli z řad naší mládeže reprezentanti České republiky. Fenoménem se stala soutěž v triatlonu Železný Prajzák, která každoročně začátkem července přiláká stovky závodníků a diváků.

Zajímavostí, kterou se může pochlubit málokteré město, je sportovní letiště v městské části Zábřeh. 

Zavřít