Slide_1 Slide_2
Zpět

Úřední deska

Úřední deska - Všeobecné

Číslo Popis
064/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - TJ Dolní Benešov, vyvěšeno 24.9.2022, sejmuto 24.9.2025

Úřední deska - Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu

Číslo Popis
101/2022 Rozpočet města Dolní Benešov na rok 2023, vyvěšeno 22.12.2022, sejmuto 31.1.2024
100/2022 Střednědobý výhled rozpočtu Dolní Benešov na roky 2024 - 2026, vyvěšeno 22.12.2022, sejmuto 31.1.2024
093/2022 Oznámení SOMH, vyvěšeno 29.11.2022, sejmuto 31.12.2023
090/2022 Oznámení o návrhu rozpočtu města Dolní Benešov a návrhu střednědobého výhledu města na roky 2024 - 2026, vyvěšeno 29.11.2022, sejmuto 29.11.2024
088/2022 Návrh rozpočtu města na rok 2023, vyvěšeno 29.11.2022, sejmuto 31.12.2023
087/2022 Oznámení o schválených rozpočtech ZŠ, MŠ, KD na rok 2023 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2024 - 2025, vyvěšeno , vyvěšeno 29.11.2022, sejmuto 29.11.2025
080/2022 Střednědobý výhled rozpočtu KD na léta 2024-2025, vyvěšeno 11.11.2022, sejmuto 31.12.2023
079/2022 Rozpočet výnosů a nákladů KD na rozpočtový rok 2023, vyvěšeno 11.11.2022, sejmuto 31.12.2023
078/2022 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Dolní Benešov na období 2024 - 2025, vyvěšeno 11.11.2022, sejmuto 31.12.2023
077/2022 Rozpočet výnosů a nákladů MŠ na rozpočtový rok 2023, vyvěšeno 11.11.2022, sejmuto 31.12.2023
076/2022 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dolní Benešov na léta 2024 - 2025, vyvěšeno 11.11.2022, sejmuto 31.12.2023
075/2022 Rozpočet výnosů a nákladů ZŠ Dolní Benešov na rozpočtový rok 2023, vyvěšeno 11.11.2022, sejmuto 31.12.2023
074/2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínská na rok 2023, vyvěšeno 7.11.2022, sejmuto 31.12.2023
065/2022 Oznámení o Návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025, ZŠ, MŠ, KD, vyvěšeno 26.9.2022, sejmuto 26.9.2025
039/2022 Smlouva o poskytnutí veř. finan. podpory - ŘKF Dolní Benešov, vyvěšeno 19.7.2022, sejmuto 19.7.2025
034/2022 Závěrečný účet města Dolní Benešov za rok 2021, vyvěšeno 27.6.2022, sejmuto 31.7.2023
024/2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Benešov, vyvěšeno 24.5.2022, sejmuto 31.12.2025
002/2022 Smlouva o poskytnutí veř. fin. podpory - TJ D. Benešov, vyvěšeno dne 3.1.2022, sejmuto 3.1.2025
001/2022 Smlouva o poskytnutí. veř. fin. podpory - FC D. Benešov, vyvěšeno 3.1.2022, sejmuto 3.1.2025
Zavřít