Slide_1 Slide_2
Zpět

Úřední deska

Úřední deska - Všeobecné

Číslo Popis
079/2021 Oznámení SOMH, vyvěšeno: 6.12.2021, sejmuto neurčito
064/2021 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Římskokatolická farnost Dolní Benešov, vyvěšeno: 19.10.2021, sejmuto 19.10.2024
055/2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, vyvěšeno 17.9.2021, sejmuto 31.12.2022
049/2021 Smlouva č. 6/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, vyvěšeno 20.8.2021, sejmuto 20.8.2024
047/2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 5/2021, vyvěšeno: 10.8.2021, sejmuto 10.8.2024
041/2021 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, vyvěšeno 19.7.2021, sejmuto 19.7.2024
040/2021 Smlouva č. 4/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, vyvěšeno 19.7.2021, sejmuto 19.7.2024
026/2021 Oznámení Svazku obcí Mikroregionu Hlučínska za rok 2020, vyvěšeno 6.5.2021, sejmuto 6.5.2023
09/2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 3/2020, vyvěšeno 8.2.2021, sejmuto 8.2.2024
05/2021 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Dolní Benešov, vyvěšeno 4.2.2021, sejmuto 4.2.2024
02/2021 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory FC Dolní Benešov z.s., vyvěšeno 7.1.2021, sejmuto 7.1.2024

Úřední deska - Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu

Číslo Popis
096/2021 Poplatky a ceník pro rok 2022, vyvěšeno 31.12.2021, sejmuto 31.12.2022
094/2021 Rozpočet města Dolní Benešov na rok 2022, vyvěšeno 29.12.2021, sejmuto 31.1.2023
093/2021 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025, vyvěšeno 29.12.2021, sejmuto 31.1.2023
092/2021 Oznámení - schválení středně dobého výhledu rozpočtu města na období 2023-2025 včetně schváleného rozpočtu na rok 2022, vyvěšeno 29.12.2021, sejmuto 31.1.2023
091/2021 Smlouva o poskytnutí veř. fin. podpory - TJ D.Benešov, vyvěšeno 29.12.2021, sejmuto 29.12.2024
090/2021 Oznámení - schválení rozpočtu na rok 2022 včetně schválených střednědobých výhledů na období 2023-2024 - PO organizace města ZŠ, MŠ a KD, vyvěšeno 27.12.2021, sejmuto 27.12.2024
089/2021 Střednědobý výhled rozpočtu KD + rozpočet r. 2022, vyvěšeno 27.12.2021, sejmuto 31.12.2022
086/2021 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ + rozpočet r. 2022, vyvěšeno 27.12.2021, sejmuto 31.12.2022
084/2021 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ + rozpočet r. 2022, vyvěšeno 27.12.2021, sejmuto 31.12.2022
074/2021 Oznámení - návrh rozpočtu města Dolní Benešov na rok 2022 včetně schválených rozpočtových opatření a návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dolní Benešov na rok 2023-2025, vyvěšeno 26.11.2021, sejmuto 26.11.2023
063/2021 Oznámení - návrhy rozpočtu na rok 2022 a střednědobé výhledy na rok 2023-2024 ZŚ, MŠ, KD Dolní Benešov, vyvěšeno 6.10.2021, sejmuto 6.10.2024
Zavřít