Slide_1 Slide_2
Zpět

Úřední deska

Úřední deska - Všeobecné

Číslo Popis
089/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory, vyvěšeno: 22.12.2020, sejmuto 22.12.2023
055/2020 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.2/2020, vyvěšeno 29.10.2020, sejmuto 29.10.2023
054/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace FC Dolní Benešov z.s., vyvěšeno 13.10.2020, sejmuto 13.10.2023
053/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace FC Dolní Benešov z.s., vyvěšeno 13.10.2020, sejmuto 13.10.2023
037/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, vyvěšeno 31.7.2020, sejmuto 31.12.2022
029/2020 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 1/2020, vyvěšeno 22.6.2020, sejmuto 22.6.2023
023/2020 Výzva k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Dolní Benešov v rámci Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, vyvěšeno: 18.5.2020, sejmuto neurčito
003/2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - TJ D. Benešov, vyvěšeno 7.1.2020, sejmuto 7.1.2023
002/2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - FC D.Benešov, vyvěšeno 7.1.2020, sejmuto 7.1.2023

Úřední deska - Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu

Číslo Popis
093/2020 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů ZŠ,MŠ,KD D.Benešov, vyvěšeno 28.12.2020, sejmuto 28.12.2023
092/2020 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů města D.Benešov, vyvěšeno 28.12.2020, sejmuto 28.12.2022
Zavřít