Slide_1 Slide_2
Zpět

Úřední deska

Úřední deska - Všeobecné

Číslo Popis
054/2021 18. zasedání zastupitelstva města Dolní Benešov, vyvěšeno: 13.9.2021, sejmuto 22.9.2021
053/2021 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, vyvěšeno 8.9.2021, sejmuto 24.9.2021
051/2021 Záměr pronájmu pozemků parc.č.360,361,362,363/1,2153/1,906/1 v k.ú. Dolní Benešov, vyvěšeno: 3.9.2021, sejmuto 20.9.2021
049/2021 Smlouva č. 6/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, vyvěšeno 20.8.2021, sejmuto 20.8.2024
048/2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR, vyvěšeno 10.8.2021, sejmuto 10.10.2021
047/2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 5/2021, vyvěšeno: 10.8.2021, sejmuto 10.8.2024
045/2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021, vyvěšeno 26.7.2021, sejmuto 11.10.2021
044/2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021, vyvěšeno 26.7.2021, sejmuto 11.10.2021
041/2021 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory, vyvěšeno 19.7.2021, sejmuto 19.7.2024
040/2021 Smlouva č. 4/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, vyvěšeno 19.7.2021, sejmuto 19.7.2024
026/2021 Oznámení Svazku obcí Mikroregionu Hlučínska za rok 2020, vyvěšeno 6.5.2021, sejmuto 6.5.2023
09/2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 3/2020, vyvěšeno 8.2.2021, sejmuto 8.2.2024
05/2021 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Dolní Benešov, vyvěšeno 4.2.2021, sejmuto 4.2.2024
02/2021 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory FC Dolní Benešov z.s., vyvěšeno 7.1.2021, sejmuto 7.1.2024

Úřední deska - Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu

Číslo Popis
046/2021 Rozpočtová opatření č. 4, 8/2021, vyvěšeno 4.8.2021, sejmuto 31.10.2021
039/2021 Závěrečný účet města za rok 2020, vyvěšeno 9.7.2021, sejmuto 31.7.2022
Zavřít