Slide_1 Slide_2
Zpět

Tajemník

Tajemník: Mgr. Jiří Krömer - 553 651 285 kl. 15
E-mail: tajemnik@dolnibenesov.cz
Umístění: I. poschodí městského úřadu
  • Statutární orgán zaměstnavatele – přijímání nových pracovníků, uzavírání pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
  • Spolupráce s úřadem práce – smlouvy o vykonávání veřejně prospěšných prací
  • Spolupráce s Probační a mediační službou ČR – zprostředkování trestů obecně prospěšných prací
  • Vedení úřední desky města
  • Vedení evidence obecně závazných vyhlášek města – možnost nahlédnutí
  • Vedení evidence zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva a rady města – možnost nahlédnutí
  • Plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady města
  • Komplexní zajišťování voleb na území města

Zavřít