Slide_1 Slide_2
Zpět

Geodata on-line a Mapový Geoportál Gepro

dle smlouvy  "Smlouva o poskytování služby GEODATA on-line / e-UtilityReport", byla pro ORP Hlučín vytvořena bezplatná webová služba pro veřejnost, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí.

Tato služba je dostupná na adrese:  http://cz.mawis.eu/orp-hlucin/

Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup může žadatel (občan, fyzická a nebo právnická osoba), případně zaměstnanec stavebního úřadu, vyplnit žádost o vyjádření k existenci sítí na zájmovém území žadatele. Následně jsou vygenerovány žádosti pro jednotlivé správce, které se buď správci automaticky odešlou na email, nebo je poté žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.
Pokud budete mít dotazy k fungování služby, obraťte se prosím na zákaznické centrum: info@mawis.eu, tel. : +420 251 618 458

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uživatelskou dokumentaci ke službě e-UtilityReport, kde je k dispozici návod ke službě a pokyny k nastavení webového prohlížeče pro správný chod, naleznete:

1. na internetové adrese http://cz.mawis.eu/ke-stazeni/ (e-UtilityReport - Konfigurace webového prohlížeče, Pořízení žádosti)
2. na stránce služby http://cz.mawis.eu/orp-hlucin/ (Konfigurace webového prohlížeče, Pořízení žádosti)

MAPOVÝ GEOPORTÁL GEPRO

Základní funkce GEOPORTÁLU (ortofotomapa, topografická mapa, katastrální mapa, nahlížení do KN, měření ploch, tiskové výstupy)  jsou pro města a obce k dispozici ZDARMA  na adrese:

Platný odkaz pro obec Dolní Benešov a Zábřeh: http://geoportal.gepro.cz/OBCE/DOLNI_BENESOV

rozšířené verzi obsahuje Geoportál kromě pokročilých funkcí KN (majetkoprávní vztahy, výpisy listů vlastnictví, specializované dotazy,…) i možnosti rozšíření dalšími datovými vrstvami (územní plán, technickou mapa, cyklostezky, dostupné WMS,…), pasportními moduly (pasport VO, pasport komunikací a DZ), připojení dokumentů, fotografií a další.

Zavřít