Slide_1 Slide_2
Zpět

Odbor správy majetku města

Vedoucí:Alfred Lelek - 553 651 285 kl. 17
 Pavel Schmiedhamer - 553 651 285 kl. 17
 Tomáš Škroch - 553 651 285 kl. 17
E-mail:sprava.majetku@dolnibenesov.cz
Umístění:přízemí městského úřadu
  • správa budov a majetku města
  • údržba veřejného prostranství
  • vodní hospodářství
  • odpadové hospodářství
  • zapojení do systému pro nakládání s komunálním odpadem, zavedeného městem(podnikatelská činnost) 

Poplatky a ceník pro občany


Bližší informace: p. Pavel Schmiedhamer, p. Tomáš Škroch na tel. 553 651 285Zavřít