Slide_1 Slide_2
Zpět

Pokladna

Pokladna

Vvřizuje: Jana Holečková - 553 651 285 kl. 22
E-mail: pokladna@dolnibenesov.cz
Umístění: I. poschodí městského úřadu

Některé poplatky je možno zaplatit převodem na účet. Pokud budete chtít využít této možnosti, kontaktujte paní Janu Holečkovou na tel: 553 651 285, kl. 22 nebo prostřednictvím e-mailu: pokladna@dolnibenesov.cz , kde vám bude přidělen variabilní symbol platby a číslo účtu.

Poplatky a ceník pro občany
Zavřít