Slide_1 Slide_2
Zpět

Pokladna


Pokladna

Vvřizuje:Jana Holečková - 553 651 285 kl. 22
E-mail:pokladna@dolnibenesov.cz
Umístění:I. poschodí městského úřadu

Některé poplatky je možno zaplatit převodem na účet. Pokud budete chtít využít této možnosti, kontaktujte paní Janu Holečkovou na tel: 553 651 285, kl. 22 nebo prostřednictvím e-mailu: pokladna@dolnibenesov.cz , kde vám bude přidělen variabilní symbol platby pod kterým můžete provést platbu na číslo účtu - 1841745319/0800. Každá platba musí být placena pod variabilním symbolem!


Poplatky a ceník pro občany

Zavřít