Slide_1 Slide_2
Zpět

Obecně závazné vyhlášky

číslo vyhlášky popis vyhlášky soubor
2019/05 OZV č. 5/2019 o místním poplatku za komunální odpad
2019/04 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2019/03 OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
2019/02 OZV č. 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
2019/01 OZV č. 1/2019 kterou se mění OZV města Dolní Benešov č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje OZV města Dolní Benešov č. 1/2007 o podmínkách a provádění sociální politiky města
2018/01 OZV č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2017/01 OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstřaňování komunálních odpadů
2016/03 OZV č. 3/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města
2016/01 OZV č. 1/2016 o nočním klidu
2015/02 Nařízení města č. 2/2015 – Tržní řád
2013/02 OZV č. 2013/02 města Dolní Benešov, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
2012/01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města)
2011/02 OZV č. 2011/02 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností
2013/02 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě
2008/01 OZV č 2008/01 požární řád města Dolní Benešov
2007/04 OZV č. 04/2007 - o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů
1993/01 OZV č. 1993/01 o úpravě značení místních komunikací a veřejných prostranství
2007/01 OZV č. 2007/01 o podmínkách a provádění sociální politiky města
1996/02 OZV č. 1996/02 o stanovení městské zóny se zvláštním požadavkem na druh paliva pro malé zdroje znečišťování ovzduší v Dolním Benešově
2006/02 OZV č 2006/02, kterou se mění OZV č. 2005/02 Požární řád města Dolní Benešov
2010/02 OZV č. 2010/02 omezující opatření a povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Dolní Benešov
2007/03 OZV č 2007/03, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2007/01 o podmínkách a provádění sociální politiky města
2006/04 OZV č. 2006/04 o vyhlášení závazné části změny č. 2 územního plánu města Dolní Benešov, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2005/04, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu města Dolní Benešov
2005/04 OZV č 2005/04, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Dolní Benešov
Zavřít