Slide_1 Slide_2
Zpět

Obecně závazné vyhlášky

číslo vyhlášky popis vyhlášky soubor
1/2022 OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
2/2022 OZV č. 2/2022 o místním poplatku ze psů
2020/03 OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2020/02 OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2020/01 OZV č. 1/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
2019/05 OZV č. 5/2019 o místním poplatku za komunální odpad
2019/04 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2019/02 OZV č. 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
2018/01 OZV č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2017/01 OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstřaňování komunálních odpadů
2016/03 OZV č. 3/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města
2016/01 OZV č. 1/2016 o nočním klidu
2015/02 Nařízení města č. 2/2015 – Tržní řád
2013/02 OZV č. 2013/02 města Dolní Benešov, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
2012/01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města)
2011/02 OZV č. 2011/02 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností
2013/02 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě
2010/02 OZV č. 2010/02 omezující opatření a povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Dolní Benešov
Zavřít