Slide_1 Slide_2
Zpět

Dotace z rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města Dolní Benešov - pro FO a PO působící v oblasti mládeže, sportu, kultury, ochrany životního prostředí apod.

Dotace z rozpočtu města Dolní Benešov budou poskytovány na základě písemné žádosti o individuální dotaci, která musí být podána na podatelnu MěÚ Dolní Benešov a adresována na Radu města. Žádost musí být podána na formuláři „Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Dolní Benešov“ – viz níže. Žádost obsahuje veškeré povinné údaje, které vyžaduje zákon č. 250/2000 Sb. §10a, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V případě, že bude podána žádost neúplná, bude vrácena k doplnění. O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby, působící v oblasti mládeže, sportu, kultury, ochrany životního prostředí apod. Dotace se poskytuje k účelu úhrad výdajů spojených s činností příjemce. Doklady, faktury nebo smlouvy musí doložit příjemce k vyúčtování k datu, které bude ve smlouvě sjednáno.

Dotace se neposkytuje za účelem investic do nemovitého majetku příjemce.

O výše uvedenou dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace města Dolní Benešov.

Odkaz na uzavřené smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory naleznete zde.

Zavřít