Slide_1 Slide_2
Zpět
 • Matrika
 • změna jména a příjmení

změna jména a příjmení

Matrika - změna jména a příjmení

Vyřizuje: Jana Spruchová - 553 651 285 kl. 18
E-mail: matrika@dolnibenesov.cz
Umístění: přízemí městského úřadu

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad na vlastní žádost občana, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Žádost občana obsahuje

 • jméno, příjmení a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezl.dítěte
 • jméno, popř.jména nebo příjmení, které si žadatel zvolí
 • jméno a příjmení datum a místo narození manžela, popř.nezl.dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

K žádosti musí být přiložen

 • rodný, popř.oddací list žadatele, nebo nezl.dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • občanský průkaz

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Poplatky

Povolení příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného: 100,-Kč

Povolení jména nebo příjmení v ostatních případech: 1 000,-Kč


Zavřít