Slide_1 Slide_2
Zpět
  • Matrika
  • vidimace (ověření kopie)

vidimace (ověření kopie)

Matrika - Vidimace (ověření kopie)

Vyřizuje: Jana Spruchová - 553 651 285 kl. 18
E-mail: matrika@dolnibenesov.cz
Umístění: přízemí městského úřadu
Občan je povinen předložit originál opisu, kopie, fotokopie. Vidimace se vyznačí na ověřeném opisu, kopii, fotokopii ve formě ověřovací doložky.
Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku.

Zavřít