Slide_1 Slide_2
Zpět

vidimace (ověření kopie)

Evidence obyvatel - vidimace (ověření kopie)

Vyřizuje:Bc. Olga Šoltysová - 553 651 285 kl. 14
E-mail:vnitrniveci@dolnibenesov.cz
Umístění:přízemí městského úřadu
Občan je povinen předložit originál opisu, kopie, fotokopie. Vidimace se vyznačí na ověřeném opisu, kopii, fotokopii ve formě ověřovací doložky.
Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku.

Zavřít