Slide_1 Slide_2
Zpět

rejstřík trestů

Evidence obyvatel - rejstřík trestů

Vyřizuje: Bc. Olga Šoltysová - 553 651 285 kl. 14
E-mail: vnitrniveci@dolnibenesov.cz
Umístění: přízemí městského úřadu

Žádost o výpis z rejstříku trestů musí žadatel podat osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě ověřené plné moci. Údaje se ověřují podle občanského průkazu, cestovního dokladu nebo povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky, rodný list.

Výpis se dělá v systému CZECH POINT na počkání, cena je 100,- Kč.


Zavřít