Slide_1 Slide_2
Zpět

legalizace (ověření podpisu)

Evidence obyvatel - legalizace (ověření podpisu)

Vyřizuje:Bc. Olga Šoltysová - 553 651 285 kl. 14
E-mail:vnitrniveci@dolnibenesov.cz
Umístění:přízemí městského úřadu
K ověření svého podpisu se dostaví občan osobně na obecní úřad. K prokázání své totožnosti předloží platný:
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
Poplatek činí 30,- Kč

Zavřít