Zpět

Vítání občánků, 23.11.2014

23.11.2014

Vítání občánků

Vážení rodiče,

také vítání občánků do svazku města je dlouholetým zvykem.

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme touto cestou.

Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené od 01.04.2014 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Dolní Benešov a části Zábřeh. Přihlásit se mohou také rodiče dříve narozeného dítěte, kteří vítání v měsíci červnu 2014 nenavštívili.

Máte-li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se do středy dne 19.11.2014 maminky osobně na matriku k p. Janě Spruchové (tel. 553 651 285, kl. 18) nebo k p. Ireně Moricové (553 651 285, kl. 26) v pondělí a středu od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 hodin,  v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a doložte k ověření těchto skutečností:

·  originál rodného listu dítěte

·  platný občanský průkaz

Pokud matka dítěte nemá (dítě ano) trvalý pobyt v našem městě, dostaví se na městský úřad osobně otec dítěte.

Slavnostní přivítání občánků se uskuteční již v neděli 23. listopadu 2014 v 15.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Dolní Benešov.

matrikářka


Zavřít