Zpět

Vítání občánků

3.6.2010

Vážení rodiče,

také vítání občánků do svazku města je dlouholetým zvykem.

 

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme touto cestou.

 

Slavnostní vítání občánků se nyní připravuje pro děti narozené od 1.10.2009 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Dolní Benešov a části Zábřeh.

 

Máte-li zájem se zúčastnit se svým dítětem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se do 07.06.2010 maminky osobně na matriku k p.Janě Spruchové (tel. 553 651 285, kl. 18) nebo k p.Ireně Moricové (553 651 285, kl. 26) v pondělí a středu od 8.00-12.00, 13.00 – 17.00 hodin,  v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 14.30 hodin a doložte k ověření těchto skutečností:

 

·         originál rodného listu dítěte

·         platný občanský průkaz

 

Pokud matka dítěte nemá (dítě ano) trvalý pobyt v našem městě, dostaví se na městský úřad osobně otec dítěte.

 

Slavnostní přivítání občánků se uskuteční v neděli 20. června 2010 v 15.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dolním Benešově.

 

 

 

matrikářka

 

Zavřít