Zpět
  • O městě
  • Aktuality
  • Ustavující zasedání zastupitelstva města Dolní Benešov 15.1…

Ustavující zasedání zastupitelstva města Dolní Benešov 15.11.2010

16.11.2010

Do funkce starosty města byl zvolen                 pan Martin Štefek

 

Do funkce místostarosty byl zvolen                  pan Mgr. Jiří Krömer

 

Do funkce dalších členů rady byli zvoleni          paní Mgr. Marie Adamíková

                                                                     pan Mgr. Josef Hartoš

                                                                     pan Mgr. Jindřich Otzipka

Zavřít