Zpět


Výbory a komise

Finanční výbor

Předseda Ing. Josef Pavlík
Členové Anna Vojáčková
Šárka Velichová
Ing. Tomáš Vitásek
Monika Hudeczková

Kontrolní výbor

Předseda Ing. Martin Kuchař
Členové Leo Koška
Mgr. Leon Hahn
Otmar Diehel
Ervín Malchárek

Komise pro kulturu, školství a sociální záležitosti

Předseda Mgr. Marcela Bilíková
Členové Mgr. Marie Sovíková
Mgr. Josef Hartoš
Anna Malchárková
Eliška Chřibková
Jana Balarinová
Bc. Šárka Gargošová
Marie Bábíková
Anna Jarošová
Sylva Říčná

Výběrové komise podle zákona o veř. zak. pro výběr dodavatelů investičních akcí města

Předseda Jiří Hanke
Členové Jan Bitta
Karel Kaluža
Alfréd Lelek
Ing. Tomáš Ondera
Ing. Margita Rošíková
Mgr. Daniel Otipka

Komise pro sport

Předseda Bc. Michal Petřík
ČlenovéMartina Krzywoňová
Ing. Karla Labudová
Jan Bitta
Karel Hahn
Mgr. Jiří Krömer
Jan Kubinec
Petr Machovský
Mgr. Jindřich Otzipka
Pavel Sobek
Martin Štefek
Radomír Vavřínek

Zavřít