Zpět
  • Římskokatolická farnost Dolní Benešov - oznámení 24.4.2020

Římskokatolická farnost Dolní Benešov - oznámení 24.4.2020

Farnost sv. Martina Dolní Benešov oznamuje, že počínaje pondělím 27.4.2020 jsou obnoveny veřejné bohoslužby – mše svaté v kostele sv. Martina v Dolním Benešově a v kostele sv. Urbana v Zábřehu, a to v počtu 15 účastníků!

Vzhledem k ukázněnosti obyvatel naší země se na vás obrací duchovní správce s prosbou, aby možnost účasti na mši svaté byla umožněna především rodině nebo subjektu, na jehož úmysl je mše sloužena (např. mše za hasiče)!

Další informace je možné nalézt na webových stránkách farnosti Dolní Benešov, případně ve vývěskách na obvyklých místech nebo je možno kontaktovat telefonicky či osobně pana faráře Pavla Kuchaře,

Děkujeme za pochopení.


Zavřít