Zpět
  • Přesazováním zachraňujeme vzrostlé stromy, které nějakým…

Přesazováním zachraňujeme vzrostlé stromy, které nějakým způsobem vadí při realizaci nových staveb v našem městě - rekonstrukce šaten na stadioně.


Zavřít