Zpět

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

11.6.2007

Program:

 

1.  Zahájení

2.  Kontrola plnění usnesení

3.  Informace o činnosti rady města

4.  Diskuse občanů

5.  Rozhodnutí o záměru směny části pozemku města p.č. 577/4 v k.ú. Zábřeh

6.  Rozhodnutí o prodeji části pozemků u restaurace Štika p.č. 682/1 a 2

7.  Rozhodnutí o záměru prodeje pozemků města p.č. 779/1,2,3,4,5,6,7 a 782/1 mezi Dolním Benešovem a Zábřehem za nových podmínek.

8.  Schválení smluv o věcném břemenu s ŘSD ČR, Milanem Halfarem a SVAM CS, s.r.o.

9.  Schválení závěrečných účtů Sdruľení obcí Hlučínska a Svazku obcí mikroregionu Hlučínska.

10. Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací.

11. Schválení termínů zasedání zastupitelstva města ve druhém pololetí roku 2007.

12. Různé, diskuse

13.  Závěr

 

      Zve rada města

Zavřít