Zpět

Pozvání na jednání Zastupitelstva města Dolní Benešov

15.6.2009

Program:

1.         Zahájení

2.         Kontrola plnění usnesení

3.         Informace o činnosti rady města

4.         Diskuse občanů

5.         Schválení závěrečného účtu města za rok 2008

6.         Schválení závěrečných účtů SOH a SOMH

7.         Rozhodnutí o záměru prodeje části pozemku města p.č. 565/4 v k.ú. Dolní Benešov

8.         Rozhodnutí o záměru prodeje části pozemku města p.č. 2280/1v k.ú. Dolní Benešov

9.         Rozhodnutí o vzdání se části pohledávky

10.       Určení termínů zasedání zastupitelstva ve 2. pololetí 2009

11.       Různé, diskuse

12.       Závěr 

 

      Zve rada města

Zavřít