Zpět

Pozvání na jedná Zastupitelstva města Dolní Benešov

4.3.2008

Program:

 

1.         Zahájení

2.         Kontrola plnění usnesení

3.         Informace o činnosti rady města

4.         Diskuse občanů

5.         Schválení nové trasy přeložky silnice I/56

6.         Odkoupení části pozemků p.č. 124/1 a 124/2  v areálu pod zámkem

7.         Posouzení možnosti změny ÚP v areálu pod zámkem

8.         Umístění bezpečnostního kamerového systému na náměstí a v zámeckém parku

9.         Vybudování kanalizace na ulici Nádražní za tratí

10.       Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku na území města

11.       Různé, diskuse

12.       Závěr

 

      Zve rada města

 

Zavřít