Zpět

Pozvání na 21. zasedání zastupitelstva města

14.9.2017

P O Z V Á N Í

Ve čtvrtek 14. září 2017 v 16.00 hodin se koná v kulturním domě

21. zasedání zastupitelstva města Dolní Benešov

Program:

1.  Zahájení

2.  Kontrola plnění usnesení minulého zastupitelstva města

3.  Informace o činnosti rady města

4.  Diskuse občanů

5.  Schválení smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene

6.  Odkup objektu skladu (sýpky) na ulici Hájecké od Státního pozemkového úřadu

7.  Rozpočtová opatření č. 5/2017

8.  Různé

9.  Diskuse zastupitelů

10.  Závěr


Zavřít