Zpět

P O Z V Á N Í

31.10.2006

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení pořadu jednání
 3. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva města
 4. Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města
 5. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení
 6. Stanovení počtu členů rady města
 7. Volba starosty města
 8. Volba místostarosty města
 9. Volba dalších členů rady města
 10. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
 11. Záleľitosti organizační povahy
 12. Zpráva návrhové komise ( návrh usnesení )
 13. Diskuse
 14. Závěr

 

Zavřít