Zpět

OZNÁMENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU MSK

11.12.2006

Stěhování vybraných odborů bude probíhat v těchto dnech:

11.-12.12.2006 Odbor zdravotnictví

13.-15.12.2006 Odbor sociálních věcí

18.-21.12.2006 Odbor školství, mládeľe a sportu

11.1.2007          Odbor ľivotního prostředí a zemědělství

12.1.2007          Krajský ľivnostenský úřad

24.-25.1.2007   Odbor dopravy a silničního hospodářství

 

Bliľší informace se dozvíte na tel. čísle 595 622 140 – recepce krajského úřadu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Zavřít