Zpět

Vzdělání

Mateřská škola Dolní Benešov

Vzdělává děti od 3 do 6 let

Osada Míru 514, 747 22 Dolní Benešov
Telefon: 553 651 160

Ředitelka: Mgr. Dagmar Kristová

Mateřskou školu navštěvuje celkem 104 dětí, které jsou umístěny ve čtyřech heterogenních třídách. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje v hlavní činnosti stravování dětí a zaměstnanců vlastní mateřské školy, Základní školy v Dolním Benešově a Základní a Mateřské školy v Kozmicích. V doplňkové činnosti vaří pro zájemce z řad občanů.

Webová prezentace:http://www.msdolnibenesov.cz/

Opavská 8, 747 22 Dolní Benešov - Zábřeh
Telefon: 553 651 538

V mateřské škole je jedna heterogenních třída, kterou navštěvuje 25 dětí.
V objektu je umístěna jídelna, která sloužila ke stravování dětí základní školy. V současné době je mimo provoz.

Základní škola Dolní Benešov

Příspěvková organizace MěÚ Dolní Benešov

Nádražní 134, 747 22 Dolní Benešov
telefon: 553 651 186

Ředitelka: Mgr. Marie Sovíková

Webová prezentace: http://www.zsdolnibenesov.cz/

Škola zahrnuje:

1. stupeň, 1. až 5. ročník

Červená škola
Opavská 173, 747 22 Dolní Benešov
Telefon: 553 651225

1. stupeň, 1. až 4. ročník Základní škola Zábřeh
Opavská 8, 747 22 Dolní Benešov - Zábřeh
Telefon: 553 651541

  • Školu navštěvují děti od 1. do 4. ročníku
  • Starší děti dojíždějí do Základní školy v Dolním Benešově.

2. stupeň, 5. až 9. ročník
Nádražní 134, 747 22 Dolní Benešov
Telefon: 553 651186

Výuka cizích jazyků

  • anglický
  • německý

Další výuka

Kromě učebních osnov schválených MŠMT se škola snaží zapojit žáky do zájmových kroužků a rozšířit nabídku volitelných předmětů . Pro žáky 7. a 9. ročníku nabízí škola tyto volitelné předměty: technická praktika, základy pěstitelství a chovatelství, vedení domácnosti a příprava pokrmů, kurz studené kuchyně, ruční práce a šití, kurz vyšívání a paličkování, praktické práce s PC a informatika.

Na škole je zřízena počítačová učebna se zapojením do sítě a na internet. Pro osvojení zručnosti žáků slouží dobře vybavená dílna pro technickou výchovu a šicí dílna. Skleník a dosti velký pozemek u školy umožňuje vyučovat pěstitelské práce.

Velká pozornost je věnována dětem s poruchami řeči . Na škole se jim věnují 4 proškolené dyslektické asistentky. Pozornost ve výchově je věnována prevenci a kulturnímu vyžití žáků. Funguje zde zájmový kroužek "Hra na flétnu", kroužek dramatické výchovy a "Tvořivé stylistiky". Škola podporuje aktivity samotných žáků, kteří vydávají svůj školní časopis "Na poslední chvíli".

Rodiče mohou své děti přihlásit do školní družiny na adrese Hájecká 66, Telefon: 553 651 650. Školní družina má dvě oddělení. V této budově je rovněž výdejna jídla a jídelna.

Sport

Sportovně talentovaní žáci školy se mohou zapojit do těchto sportů: kopaná, malá kopaná, vybíjená, odbíjená, lední hokej, lyžování, stolní tenis, atletika a šachy. Žáci pravidelně dosahují jedny z nejlepších výkonů v rámci Hlučínska. Žáky sedmých ročníků čeká každoročně lyžařský výcvik ve Starých Hamrech v Beskydech.

Z historie

2. prosince 1929 byla v Dolním Benešově kromě obecné školy zřízena státní měšťanská škola s českým vyučovacím jazykem. V říjnu 1935 byly zahájeny stavební práce na výstavbě nové školy. Při výkopových pracích se objevilo podloží z řídkého písku a bylo nutno změnit způsob zakládání na pilotech. Tato změna zpozdila celý průběh stavby, takže stavba byla dokončena až v říjnu 1936. Škola byla pojmenována jménem Edvarda Beneše a slavnostně otevřena v květnu 1937 při příležitosti 53. narozenin E.Beneše za přítomnosti tehdejšího ministra školství Emila Franke. Při této příležitosti byla rovněž odhalena pamětní deska Eduarda Beneše. V letech 1938 - 1964 dojížděly do školy i děti z okolí - z Bolatic, Zábřehu, Háje ve Slezsku, Kozmic, Závady, Píště a Bohuslavic.

Základní umělecká škola Hlučín

pobočka Dolní Benešov

Kulturní dům Dolní Benešov
Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov
Telefon: 553 651 159

Webová prezentace: http://zus-hlucin.cz/

Zavřít